Det er totalt 7 søkere, 6 kvinner og 1 mann.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Cecilie Kristiansen

50

Vestre Gausdal

Tilkallingsvikar

Gurnit Madahar

58

Lillehammer

Renholder

Ingrid Berntsen

22

Svingvoll

Pleieassistent

Kaj Henning Volden

52

Sør-Fron

Miljøarbeider

Karoline Askerød

20

Lillehammer

Arbeidssøker

Kristina Januskaite

40

Østre Gausdal

Arbeidssøker

Monika Evensen

40

Østre Gausdal

Brukerstyrt personlig assistent