Det er totalt 14 søkere, 13 kvinner og 1 mann.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Carina Berg-Wolla 

32

Øyer

Sykepleier

Einar Johansen

45

Ottestad

Arbeidssøker

Ingrid Berntsen

22

Svingvoll

Pleieassistent

Kjersti Evenrud Bjerke

44

Follebu

Miljøterapeut

Malin Kristiansen

31

Lillehammer

Arbeidssøker

Marianne Johansen

29

Vestre Gausdal

Pedagogisk leder

Martine Ilbråten

22

Lillehammer

Lærerassistent

Nina Hoffmann

41

Vestre Gausdal

Sosionom

Ranveig Volden

28

Lillehammer

Miljøterapeut

Reidun Løvås

51

Lillehammer

Spesial sykepleier

Sigrid Seim

25

Røldal

Miljøterapeut

Therese Riseng

34

Ingeberg

Miljøterapeut

Vanja Hoff Tobiassen

35

Follebu

Miljøveileder

Øydis Uthberg

39

Vestre Gausdal

Instruktør/trener ridning