Offentlig søkerliste

Det er totalt 2 søkere, 2 menn.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Arne Engeland

57

Østre Gausdal

Avdelingsleder

John Holstad Slåen     

52

Vestre Gausdal

Prosjekleder/tekniskansvarlig