Søknadsfrist for plass fra 1. august er 1. mars Søknadsskjema

Førøvrig kan det søkes fortløpende gjennom hele året.
Søkere uten lovfestet rett til barnehageplass vil komme i betraktning når alle med rett er tilbudt plass.
De som allerede har en søknad registrert, trenger ikke søke plass på nytt med mindre dere ønsker å endre plassen.

Dersom det tidligere er takket nei til plass, eller tilbud om plass var ubesvart, er søknaden slettet og ny søknad må sendes.

Les mer om barnehagene.

Telefonhenvendelser rettes til Laila Linn, tlf; 61 22 45 15 eller 47 87 79 01