Det er totalt 3 søkere, 2 kvinner og 1 mann.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Sivanja Kvernvik

39

Oslo

Pedagogisk leder

Torgeir Fiskvik Åsbø

39

Lillehammer

Adjunkt

Søker unntatt offentlighet