Hovedferien er i ukene 27-32, og søkere må arbeide minst fire av disse ukene. Det søkes etter sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter, sykepleiestudenter og elever i helsefag.

Spørsmål rettes til:

Follebu omsorgssenter v/ enhetsleder Inger Ellen Walhovd, tlf.: 61 05 50 20

Forset omsorgssenter v/ enhetsleder Siv-Janne Klufthaugen, tlf.: 61 24 89 00

Bjørkvin v/ Randi Granlund, tlf.: 61 22 92 69

Flatland v/Tone Bood, tlf.: 61 22 09 87

Søknader sendes til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8,  2651 Østre Gausdal og merkes "Ferievikar PLO2014 - eller elektronisk postmottak@gausdal.kommune.no

Søknadsskjema. (DOC) (PDF)

Søknadsfrist: 15.03.2014.