Tjenesten omfatter: sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, kjøkken, renhold, vaskeri ,fysioterapi,ergoterapi og dagsenter det er ulike bistandsbehov. Det er behov for vikarer i ukene 25-34. Hovedferien er i ukene 26-31, og søkere må arbeide i minst 4 av disse ukene. Vi ber om at det i søknaden oppgis ønsket arbeidssted og hvilke uker du kan jobbe.

Det søkes etter sykepleiere, fysioterapeuter,ergoterapeuter, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, assistenter, sykepleierstudenter, vernepleiestudenter, elever i helsefag, fysioterapistudenter og ergoterapistudenter.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Follebutunet v/ Ragnhild Hårstad tlf 93411825

Forsettunet v/ Gunn Iren Dahle tlf 90574838

Hjemmetjenesten v/ Siv-Janne Klufthaugen tlf 99524412

Politiattest må fremlegges ved ansettelsen.

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Skjema finner du her.

Søknadsfrist: 28.2.2021