Sparebanlstiftelsen utlyser økonomiske midler til tiltak som:

  • Har verdi over tid
  • Kommer mange til gode
  • Gir stimulans og opplevelse til mennesker i alderen 6-30 år
  • Skaper aktivitet
  • Er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje

Mer om hvem som kan søke og andre søknadskriterier finner du her