Det  er meget viktig at det ikke startes med bygging før dere har fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer. Dette gjøres av kommunen, unntaksvis av departementet ved store prosjekter.
 

Søknadsprosedyre

  • Orienteringsmøter om søknadsprosessen på forespørsel.
  • Søknadsfrist: 15.10.2020.
  • I perioden fram mot søknadsfrist prioriteres veiledning og oppfølging av aktuelle søkere.
  • Etter politisk behandling sendes søknadene til Oppland fylkeskommune.

Frist for innsending til fylket er 15. januar.

  • Tildeling til fylkene fra departementet skjer ca. 1. mai.
  • I slutten av mai fordeler fylket spillemidler og svar på søknader sendes til lagene i juni/juli.

Det kan søkes om spillemidler til:

  • Ordinære idrettsanlegg - bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for alle.
  • Nærmiljøanlegg - for eksempel balløkker, ballbinger, skileikanlegg , tursti/turløyper m.m.

Alle nye anlegg det søkes spillemidler til må behandles og rulleres inn i gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse.


Søknadsskjema og bestemmelser:                                                                                                                                                                                              
Søknadsskjema, vilkår og krav til søknad finnes på anleggsregisteret.no .


Følgende vedlegg MÅ følge søknaden:

1. Kostnadsoverslag

2. Finansieringsplan

3. Forvaltning, drift og vedlikeholdsplan med budsjett

4. Grunnbokutskrift: feste-/leieavtale.

Samtlige skjema ligger på anleggsregisteret.no

For mer informasjon og veiledning om søknadsprosessen, ta kontakt med Gausdal kommune v/ Bjørn Resset  tlf.:61224400 eller epost: bjorn.resset@gausdal.kommune.no