Under overskriften «Politisk kveldsmat» inviterer partiene til halvannen time med kveldsmat og prat. Første gang blir 26. april klokka 19 i kommunestyresalen.

Det vil være folkevalgte og tillitsvalgte på plass fra alle partier, og på hvert møte vil det også bli holdt en kort orientering om et aktuelt tema. Temaet for det første møte er: Hva vil det si å være folkevalgt?

- Det er selvfølgelig med tanke på rekruttering til lokalpolitikken vi gjør dette. Men om det er valg neste år, ønsker vi først og fremst å gi rom for engasjementet som vi vet fins der ute, og vi lover å legge igjen verveblokkene våre hjemme, sier ordfører i Gausdal, Anette Musdalslien.

Politisk kveldsmat_gruppebilde.png