Ved betalingsproblemer kan henvendelser om betalings­ut­sett­else for mottatt faktura rettes til fellesenhet skatt/innfordring. Fellesenheten håndterer innfordring av kommunale krav for kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner, og er lokalisert i Øyer kommune.

Vi viser til relevante uttalelser fra KS og Norsk Vann nedenfor:

Fritidsbolig: Ingen rett til nedsatt vann- og avløpsgebyr

Korona-krisen og eiendomsskatt

Kommunen vil følge opp eventuelle regelverksendringer på området.