Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg.

Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til:

 

- nybygg og rehabilitering av anlegg fo organisert idrett

 nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder)

 

Målgruppe: Kommuner, idrettslag og ikke - komersielle selskap med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag.

 

Frist: Frist for innsending av elektronisk søknad til Gausdal kommune er 1. oktober.

Elektronisk søknad finnes på www.idrettsanlegg.no

For mer informasjon ta kontakt med teknisk enhet v/ NIsveta Tiro tlf.: 61224400