Alle ansatte og beboere ved Follebutunet har blitt testet for andre gang, hvor ingen testet positivt. For første gang så ble hele klasser testet ved Forset skole, der gjennomføringen gikk smertefritt. Testsvar på dagens testing kommer i morgen. All honnør til smittesporingsteamet!

Vaksinering av 13,14 og 15 åringer ble også foretatt ved Gausdal ungdomsskole. 12 åringer blir vaksinert til uken.