På valgdagen må du stemme i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2021. Du kan selv velge hvilken krets du ønkser å stemme i. HUSK LEGITIMASJON.

Valgkrets

Stemmested

Søndag 12.09

Mandag 13.09

Østre Gausdal valgkrets

Gausdal kulturhus

kl. 15.00 - 18.00

kl. 10.00 - 18.00

Vestre Gausdal valgkrets

Forset Grendahus

kl. 15.00 - 18.00

kl. 10.00 - 18.00

Svatsum valgkrets

Svatsum Arena

kl. 15.00 - 18.00

kl. 10.00 - 15.00

 

Velgere som er manntallsført i kommunen og er i isolasjon grunnet covid-19  slik at de ikke kan stemme i de ordinære valglokalene, kan i 2021 søke om å stemme der de oppholder seg også på valgting. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan stemme på ordinær måte.

Dersom du har behov for hjemmestemming så ta kontakt med
Gausdal kommune v/Jo-Morten Høistad tlf.: 954 89 126.

Frist: mandag 13.sept. kl. 10.00