Arbeidet består i å grave opp og fjerne eksisterende mur på vestsiden, nedstrøms. Brua vil bli stengt for all trafiikk, men det vil bli plass til gangveg.

Omkjøring vil bli skiltet om Forset bru.

Se kart.