Det blir adkomst til alle eiendommer, med omkjøring om Veslesetervegen Bergheim – Austlid for all trafikk.

Kontaktperson ved spørsmål: Hans Evensen tlf 915 26 959