Ledige stillinger som støttekontakter
Gausdal kommune har bruk for støttekontakter til mennesker som av ulike grunner trenger bistand for å få en mer sosial og aktiv fritid.
Arbeidet foregår ofte på ettermiddag/ helg og kan derfor kombineres med annet arbeid. Arbeidstiden vil variere fra 2 – 5 timer i uken ut ifra hvert enkelt oppdrag. En person kan godt være støttekontakt for flere brukere.
Arbeidsoppgaver:
-          Støttekontakten skal legge til rette for fritidsaktiviteter i samarbeid med bruker.
-          Bidra til at bruker får en mer meningsfull og aktiv fritid.
Kvalifikasjoner:
-          Det stilles ingen formelle krav til utdanning og erfaring, men det er en fordel med erfaring fra ulike fritidsaktiviteter.
-          Kunne jobbe selvstendig.
-          Være over 18 år.
-          Førerkort kl. B og disponere bil.
-          Vi krever godkjent politiattest ved inngåelse av oppdrag.
-          Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr:
-          Godtgjørelse er for tiden kr 160, 46 pr.time, 20 kr timen i utgiftsdekning samt kjøregodtgjørelse.
-          Veiledning.
 
 Du kan registrerer deg på egen skjema. Dette sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller elektronisk til postmottak@gausdal.kommune.no
For mer informasjon, ta kontakt med Jo-Inge Sævik i Habiliteringen  
Mobil: 91815239, epost:  jo-inge.savik@gausdal.kommune.no 
Søkere blir kontaktet når det er et aktuelt oppdrag.
Søknadsfrist: løpende