Festivalen viser deler av den manfoldige verden vi lever i, med hovedvekt på mattradisjoner, kunst og kultur. Temaet i år var SIRKUS, og det var litt av en jobb som var lagt ned på forhånd for å skape et inntrykk av farger, ulike kulturers pynt og folklore.

Det var lagt til rette for at barn kunne prøve mange forskjellige øvelser, en del av dem knyttet opp mot tradisjonelle sirkusaktiviteter som balansekunst og akrobatikk. Det var også mange aktiviteter for barn og voksne som liker kunst og håndverksaktiviter. Her kan blant annet nevnes hårkunst (Spania), maling på stubber (Australia), batikk (Indonesia), maskelaging (Thailand) spraymaling med regnskogsjablonger (Brasil). De som liker dans, sang, spill og rytmer kunne blant annet besøke Verdensrommet, India  og Indonesia.

Undersøkelser viser at barn helst ikke vil reise til Syden i sommerferien,-de vil reise til Månen! Rytmer fra Verdensrommet kunne ta med mange av barna dit!

Karin Bjørnødegård og styret i Frivilligsentralen ved Marit Ødegaard sørget for at deltakerne fra Gausdal fikk gratis busstur til og fra Jernbanemuseet, og med gratis inngang for store og små, samt matkuponger som kunne byttes inn i eksotiske matretter og drikke, gjorde de sitt for å skape en inkluderende og unik kulturtopplevelse. 22 deltakere fra Gausdal benyttet seg av tilbudet.

Fjorten personer knytta til Gausdal Voksenopplæring var med på turen. De som var med kommer fra Polen, Etiopia, Thailand, Jemen, Somalia og Norge. Denne gangen kunne familiemedlemmer også inviteres med. Et generøst og godt tilbud!

Vi på Gausdal Voksenopplæring vil rette en stor takk til Frivilligsentralen i Gausdal for de inspirerende og fine timene vi fikk i et internasjonalt miljø på Jernbanemuseet denne søndagen!

Bildet viser Anne Spiten Forrestad får en innføring i sirkusakrobatikk!


Tekst og foto: Gjøril Spiten Forrestad, Gausdal Voksenopplæring