Det er svært gledelig at det er så stor oppslutning rundt det å gi hjelp i nærområdet. En stor takk til Thon Hotel for initiativet, og selvsagt til både privatpersoner og bedrifter som har vært givere. Elevene ved Gausdal videregående skole ville også gjøre en innsats og oppfordret elevene til å gi gaver.  Leder Maj Wennberg ved NAV forteller at Lions og Lions Kvitsymra gir gavekort som fordeles videre i juletiden. På toppen av det hele har Black Ice hatt konsert til inntekt for barn og unge flyktninger i Gausdal - disse midlene vil bli brukt til aktivitetstilbud.

Fantastisk dugnadsinnsats i kommunen vår - tusen takk.