Fylkesmannen og RVTS deltok med forelesere. Et hovedbudskap: “vi må tørre å tenke de utenkelige tankene om hva voksne kan utsette barn for”.
Tema som ble berørt var bl.a.:

  • Hvordan skal alle offentlig ansatte fylle samfunnsoppdraget sitt i forhold til plikten til å avverge alt fra fyllekjøring, brudd på våpenlov og dårlig dyrevelferd til forhold der barn lider overlast?
  • Barnevernets samfunnsoppdrag; som er å jobbe for at alle barn får en god oppvekst.
  • Hvordan kan vi være sensitive i forhold til ulike kulturer når vi jobber med barn i vanskelige oppvekstforhold.
  • Meldeplikten til barnevernet for alle offentlig ansatte
  • Taushetsplikten og oppmerksomhetsplikt
  • Hvordan skal vi klare å oppfatte de små signalene som barn sender om at de ikke har det bra, og hvordan forholde seg til ubehaget vi kjenner i magen når vi forstår at barn ikke har det bra?
  • Barn kan ikke sjøl ta ansvar for å si ifra om en vanskelig situasjon.

Hvis du vil vite mer om dette, så kan du følge linkene nedenfor.

Regjeringa med tiltaksplann mot vold

Det kriminalforebyggende råd

Redd Barna

Foto fra samling barnevern 2.jpg Foto fra samling barnevern 4.jpg Foto fra samling for barnevern 3.jpg