Du kan tidligstemme fra 1. juli. Tidligstemming er et tilbud til de som, av en eller annen årsak, ikke har anledning til å forhåndsstemme i tidsrommet 10. august til 10. september eller stemme på valgdagen 13. september.

Du kan tidligstemme på servicekontoret i tidsrommet 1. juli - 9. august, kontakt kommunen for å avtale tid.

Hvem kan tidligstemme?

Ordningen gjelder alle som har stemmerett. Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å forhåndsstemme innenfor ordinær forhåndsstemmeperiode eller på valgdagen.

Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde (pass, førerkort og bankkort med bilde).

Vi gjør oppmerksom på at valgkort og stemmesedler ikke vil være tilgjengelig ved tidligstemming. Stemmesedler og valgkort er først klare til bruk ved
forhåndsstemming fra 10. august.

Når du skal tidligstemme får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn. Denne stemmeseddelen inneholder
ikke kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti du vil stemme på.