Sykkylven kommune ved administrasjonen besøkte Gausdal høsten 2015 for å få informasjon om Gausdalsmodellen. De ble nok inspirert. Kommunen har i ettertid ansatt fysio- og ergoterapeut, som skal drifte arbeidet med Gausdalsmodellen, i tillegg til oppgaver med hverdagsrehabilitering.  I forbindelse med studiebesøket har pedagogene og terapeutene fått en nærmere innføring i hvordan barnehagene i Gausdal satser på motorikk, hvordan de kan implementere modellen i sin kommune og de har fått observere praksis i Kornhaug og Fjerdum barnehage.