Frisklivssentralen inviterer til praktisk matverksted.

Tid: onsdag 29. november kl. 14.00-16.00
Sted: Jørstadmoen skole

Kun 16 plasser. Bindende påmelding innen 22. november til frisklivssentralen@helse-sg.no  tlf.: 902 69 136.

Pris: kr 150,-

Logo_frisklivssentralen