Børge startet i forbindelse med Mjøsaksjonen i 1978. Han har hatt mange stillinger i kommunen og har blant annet vært brannsjef og beredskapskoordinator. Det meste av sin yrkesaktive karriere har vært viet vann og avløp i Gausdal kommune. Det er nok nesten ikke en eneste innbygger som ikke har hatt kontakt med Børge i en eller annen sammenheng.

Som takk for lang og tro tjeneste har han blitt tildelt KS sin hedersbevisning og fikk et bilde av kunstneren Einar Sigstad.

Vi ønsker lykke til med pensjonisttilværelsen.