Valgdeltakelsen
Gausdal har en deltakerprosent på 56,02%. Den kretsen med høyest deltakelse er Svatsum med 65.91% - Vestre Gausdal er lavest med 51.5%. I år hadde Gausdal prøveordning med stemmerett for 16- og 17-åringene. 55,4% av disse har avgitt stemme ved kommunevalget,de hadde ikke stemmerett ved Fylkestingsvalget.

Kommunestyrets sammensetning
Kommunstyret består av 23 medlemmer, av disse er det 8 kvinner og 15 menn. Gjennomsnittsalderen er 47 år. Yngste medlemmer er Gunder Nordgården og Kjesti Forseth som begge er 19 år. Eldstemann i laget er Harald Eivind Bakke med sin 66 år.

Les mer om valgresultat her.