Ordfører Anette Musdalslien ønsket velkommen til temamøte for utvikling for nærings- og sentrumsutvikling på Skei. Møtet skapte godt engasjement, med fremmøtte fra reiselivsnæringen, hytteforeninger, næringsaktører og andre engasjerte innbyggere. 

Rigmor Myhre, prosessleder for planarbeidet i Gausdal Kommune innledet møte, hvor Monica Eriksson, prosjektleder, Norsk Turistutvikling AS delte sine tanker rundt sentrumsutvikling. Dag Vågsnes, næringsrådgiver, Gausdal kommune, informerte kort om kommunen som medspiller i destinasjonsutviklingen. Det hele ble avsluttet med kafedialog med alle fremmøtte innbyggere hvor det kom frem gode innspill til arealplanlegging. 

Temaene for kafedialog var:

  1. Skal områder som er avsatt til erverv/service/næring i gjeldende plan videreføres, og bør det settes av nye areal til kommersiell aktivitet for økt sysselsetting og bredere tjenestetilbud
  2. Trenger Skeikampen kommersiell overnatting som motell-/hotelltilbud?
  3. Vil det være en fordel at deler av sentrum holdes fri for biler – «gågate»/«myldreområde»?
  4. Parkeringsareal/parkeringshus/parkeringskjellere – hva er vegen videre?
  5. Hva/ hvilke funksjoner gir god bokvalitet og attraktivitet for deltidsinnbyggerne og besøkende?

Se oppsummering av forslagene her