Aulestad
Aulestad  bygning225x169.jpg

Fremtiden til OL-anleggene!

Dette settes søkelys på OL-anleggene i regionen. Finansieringen av disse er kommet i en krevende situasjon. Hvilke konsekvenser kan dette få for vårt næringsliv? Ved Erik Ulateig, tidligere direktør for Lillehammer Olympiapark.

Mange Gausdøler er nysgjerrige på hva som skjer på Dikterhjemmet Aulestad. Hva er status for stedet, hva er ambisjonene fremover og hvordan kan samarbeidet med næringslivet i Gausdal utvikles? Ved Bente Molvig, direktør for Aulestad.

Møtet er åpent for alle interesserte og det blir enkel servering ved Kulturstua i Ro.