Forutsatt tildeling av tilskuddsmidler har vi ledig et engasjement i 100% i Psykisk helse- og familieteam. Psykisk helse- og familieteam er et forebyggende tilbud for familier med ulike utfordringer, samt helhetlig behandling og oppfølging til personer med psykisk helse- og/eller rusutfordringer. Vi tildeler tjenester etter kartlegging og vurdering av behov. Dette kan være alt fra individuelle samtaler, familiesamtaler og diverse kurs. Dette betyr at teamet vårt har en målgruppe fra 0- 100 år.
Stillingsbeskrivelse
Psykisk helse- og familieteam har behov for en dyktig terapeut/ veileder. Vi søker engasjert fagperson med et ønske om å utgjøre en forskjell.  Erfaring med arbeid innen psykisk helse og rus er en fordel. 
 
Arbeidsoppgaver:
Drive behandling/veiledning på individ og gruppenivå.
Delta i daglige driftsoppgaver som kartleggingsarbeid, journalføring og dokumentasjon.
Planlegge, gjennomføre og delta på ansvarsgruppemøter og andre møter som kreves
Drive lavterskeltilbud
Delta i tverrfaglig samarbeid i kommunen, spesialisthelsetjenesten og andre relevante samarbeidspartnere
Holde gruppekurs
Vi er et team i stadig utvikling, så nye oppgaver må påregnes ved behov
 
Kvalifikasjonskrav:
Helsefaglig eller sosialfaglig utdanning - sykepleier/vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, gjerne med tilleggsutdanning innen familieterapi, psykisk helse- og rusarbeid
Relevant erfaring fra arbeid både på individ og gruppenivå er en fordel.
Gode norskkunnskaper, samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne
Tilstrekkelig digital kompetanse til å bruke kommunens ulike datasystemer
Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
Du er en tydelig, trygg og synlig fagperson som bygger positive relasjoner og oppleves som åpen og inkluderende.
Du er engasjert, interessert og tar initiativ
Du har en helhetlig tilnærming 
Du har god rolleforståelse og evne til etisk refleksjon, og du utøver rollen som behandler og veileder på en god måte
Du tar et selvstendig ansvar for dine oppgaver, men jobber også godt i team
 
Vi tilbyr:
100 % stilling i inntil ett år.
Engasjerte kolleger og et godt fagmiljø
Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
Vi har et styrkebasert fokus i vår praksis
 
Søknad

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsleder Tone Bulling Madssveen mobil 95761326, epost: tone.bulling.madssveen@gausdal.kommune.no eller til fagansvarlig Anita Rønningen mobil 48240601, epost: anita.ronningen@gausdal.kommune.no.

Kopi av attester og vitnemål fremlegges ved intervju. Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må fremlegges før arbeidet starter. 

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Du kan søke her

Søknadsfrist: 8. august 2022