Endringer i covid-19-forskriften vil fra mandag 16. august unnta barn og unge fra smittekarantene hvis de gjennomfører testing i samsvar med nye retningslinjene.  Dette gjelder personer under 18 år som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære ("øvrige nærkontakter") til den smittede personen.

Kunnskapen så langt har vist at barn i hovedsak blir smittet av andre voksne, og i liten grad smitter andre barn på skolen og i lignende situasjoner. Det er derfor innført lettelser i karantenereglene for denne gruppen for å redusere unødig fravær grunnet karantene.

I tillegg har alle over 18 år fått tilbud om første vaksinedose, og innen kort tid vil alle også ha fått tilbud om andre vaksinedose. Ansatte i skole/barnehage vil dermed også ha en høyere grad av beskyttelse fremover.

I Gausdal vil vi i tråd med anbefalingene i hovedsak benytte oss av hurtigtesting i dette arbeidet. Det er fortsatt viktig å holde seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon og bestille test som vanlig på kommunens teststasjon.

Når vi tester barn på denne måten vil det være testing fra fremre nese som medfører mindre ubehag enn vanlig testing med dyp neseprøve.

Testingen vil ved mistanke om smitte gjennomføres på følgende måte i Gausdal kommune:

For alle gjelder at de er i smittekarantene inntil første test er bekreftet negativ.

 • Barn i barnehagealder (2 tester):
  • Dag 1: Foresatte vil bli bedt om å hente barn og bestille test på teststasjon i Lillehammer (ved Håkons hall) så raskt som mulig. Ved negativ test kan barna returnere til barnehagen.
  • Dag 3, 4 eller 5: Bestill ny test på teststasjon i Lillehammer (hurtigtest).

Ved positivt testsvar må kontakt opprettes med smittesporing (tlf: 61104980), som koordinerer videre oppfølging av helsevesenet.

 • Barneskole (1-7. trinn, 2 tester):
  • Dag 1: Foresatte vil bli bedt om å hente barn og bestille test på teststasjon i Lillehammer (ved Håkons hall) så raskt som mulig. Ved negativ test kan barna returnere til skolen.
  • Dag 3, 4 eller 5: Test 2 gjennomføres i utgangspunktet på skolen i regi av kompetent personell fra kommunen. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil foresatte bli bedt om å bestille test 2 på teststasjonen i Lillehammer.

Ved positivt testsvar skal det tas ny ordinær koronatest (PCR). Foresatte må hente barn hjem til smittekarantene, og kontakt opprettes med smittesporing (tlf: 61104980), som koordinerer videre oppfølging.

 • Ungdomsskole, videregående skole (3 tester):
  • Dag 1: Hurtigtest bestilles på teststasjon i Lillehammer (ved Håkons hall) så raskt som mulig. Ved negativ test kan elevene returnere til skolen.
  • Dag 3: Testing gjennomføres på skolen i regi av kompetent personell fra kommunen. Elevene vil da få veiledning i hvordan de kan gjennomføre test selv. Elevene får med hurtigtest de kan ta selv hjemme dag på 5. Opplæringsmateriell vil bli gitt, og teststasjonen kan kontaktes for veiledning (tlf: 61104980) Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil foresatte bli bedt om å bestille test 2 på teststasjonen i Lillehammer.
  • Dag 5: Selvtest utføres hjemme. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil foresatte bli bedt om å bestille test 3 på teststasjonen i Lillehammer. Ved negativt testsvar kan eleven møte på skole samme dag

   Ved positivt testsvar følges vanlige retningslinjer som ved påvist korona, og elevene må hjem i smittekarantene. Smittesporingsteamet varsles rutinemessig ved positive prøvesvar og tar kontakt for oppfølging. Ved hjemmetesting må foresatte selv ta kontakt med smittesporingsteamet ved positivt prøvesvar. (tlf: 61104980).

Kommuneoverlegen har ansvar for smittesporingsarbeidet i kommunen, og smittesporingsteamet kartlegger hvem som er nærkontakter og som er underlagt disse reglene.