Slik blir reglene:

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem. 

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Her henter du selvtest

Servicetorget (Gausdal rådhus)
mandag- fredag mellom kl 10.00 - 14.00 (stengt mellom 11.00 - 11.30)

Biblioteket (Gausdal arena)
Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra 10.00 - 15.00
Tirsdag fra 10.00 - 18.00
Søndag fra 15.00 - 16.00

Selvregistrering av positiv hurtigtest

Dersom du har tatt en hurtigtest som er positiv, registrerer du testsvaret ditt selv. Smittesporingsteamet i kommunen vil se registreringen som er gjort, og kan dermed komme raskt i gang med smittesporingsarbeidet. 

TRYKK HER OG FØLG ANVISNINGENE

Ingen smittekarantene for øvrige nærkontakter

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede ble opphevet den 13. januar. Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten, og det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Prioriteringsrekkefølge for tester:

 1. personer med symptomer
 2. test ved kjent eksponering
  1. test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
  2. øvre nærkontakter
 1. annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  1. Test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)
  2. jevnlig testing