Hvem blir testet for koronavirus?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle med symptomer på koronavirus testes. De vanligste symptomene er hoste, feber, tungpusthet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. 

Du kan lese mer om testkriteriene fra FHI her

Hvordan tester du deg?

  • Har du behov for å bli testet? Dersom du mistenker at du kan ha covid-19 skal du ringe direkte til Koronatelefonen – ikke til fastlegen.
    Koronatelefonen har telefonnummer 480 75 383 og er åpen alle mandag - fredag  fra 08.00- 12.00. Du kan også bestille time direkte via vår web-løsning

Hvor foregår testing?

I Ungdomshallen på Stampesletta testes innbyggere fra Lillehammer, Øyer, Gausdal og Nordre Ringsaker. I de tilfellene hvor folk ikke klarer å komme seg til Ungdomshallen eller ikke har bil, vil det bli ordnet med hjemmetesting e.l. Opplys derfor legen din om dette. Testingen foregår mandag - fredag.

Har du symptomer, må du holde deg hjemme til du får prøvesvaret.

Venter du på prøvesvar?

Prøvesvaret er klart 1-2 dager etter at du ble testet via kjernejournal på Helsenorge.no. Du vil få svar uavhengig om prøven er positiv eller negativ. OBS: du vil ikke få varsel når prøvsvarene er tilgjengelige på Helsenorge. 

Dersom du ikke har tilgang til å logge deg inn via helsenorge, tar du kontakt med fastlegen din for prøvesvar. Turister som blir testet for koronavrus i Gausdal kommune vil få formidlet prøvesvar via testlinje eller legevakt.