Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19, i prioritert rekkefølge:

  • Pasienter med behov for innleggelse 
  • Pasienter/ beboere i helseinstitusjoner  
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*
  • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom** 
  • Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. *** 

 *Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.  
**underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. 
***Ved manglende kapasitet kan denne gruppen nedprioriteres. 

Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.

Du finner mer informasjon på Folkehelseinstituttet sine nettsider.