• Vaksinering er gratis og frivillig, men helsemyndighetene anbefaler vaksinering.
  • Kommunen vaksinerer ved avtalt tidspunkt.
  • Vi tilbyr koronavaksinedose 1-2-3 og 4.
  • Alle som som er 12 år og eldre. (Inkludert fritidsbeboere)
  • Er du syk skal du ikke komme på vaksinering.

Intervall
Intervall oppfriskningsdose 4, måneder, gjelder for;

  • Alle over 12 år

Intervall personer med alvorlig svekket immunforsvar;

  • De som har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsserien, kan intervall mellom 3.dose og oppfriskningsdose reduseres ned til 3 måneder/13 uker. Oppfriskningsdose for disse personene vil bli dose nr 4.


Passer ikke tidspunktene under, så kan du også vaksinere deg på Lillehammer. Klikk her for å se når det er vaksinering på Lillehammer.