Hjemmekontor brukes når det er naturlig og hensiktsmessig for tjenesten. Dette kan for eksempel være dersom du må bruke kollektivtransport til/fra jobb, dersom du tilhører en risikogruppe eller hvis du har luftveissymptomer. Snakk med din leder om dette. Vi følger gjeldende veiledere fra regjering og FHI for hvordan vi håndterer korona i de ulike tjenestene. Og innfører lokale tiltak når det er nødvendig. Følg med på kommunens hjemmeside. De ansatte som er direkte berørte får særskilt informasjon om endringer/nye rutiner mv.

Vi ber om at alle ansatte følger de nasjonale rådene:

 •  Hold deg mest mulig hjemme utenom jobb og begrens sosial kontakt.
 • I private hjem, hager eller hytter er det ikke anbefalt å samle flere enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmene.
 • ​I julen er det åpnet for at du to av dagene i løpet av juletiden, kan ha inntil 10 gjester hjemme hos deg selv. Det er likevel anbefalt å begrense hvor mange ganger du har og drar på besøk hos noen andre. Se mer informasjon om julefeiringen her.
 • Unge voksne bør holde to meter avstand til folk i risikogruppen
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser (i tillegg til utland)
 • Det er viktig at alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, blir testet for Covid-19.
 • Personer som har symptomer som kan skyldes Covid-19, skal holde seg hjemme.
 • Ved behov for helsehjelp skal du kontakte lege på telefon.

For å stanse spredning av Covid-19 er det viktig at alle følger smittevernrådene:

 1. Hold avstand – husk meteren
 2. ​Bli hjemme hvis du er syk
 3. ​Vask hendene
 4. ​Host/nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.

​Kontaktinformasjon for å få tatt test: ring 480 75 383 (mandag-fredag kl.- 8.00-10.30) eller bestill time elektronisk: https://helseboka.app/helseboka/booking/clinic/5125

Informasjon om karanteneregler:

Når er du en nærkontakt?
Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene og testes. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg. Det er kun smittesporingsteamet og kommuneoverlegen som kan gi karantene som gir rettigheter, (ikke fastlegen eller du selv).

Du blir definert som nærkontakt hvis du, innen 48 timer før personen med bekreftet smitte fikk de første symptomene, har hatt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller 
 • direkte fysisk kontakt, eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Dersom personen med bekreftet smitte ikke har symptomer, er nærkontakt definert som innen 48 timer før den positive testen ble tatt. 

Når skal du i karantene?
Dersom du er definert som nærkontakt til noen som har fått bekreftet smitte eller sannsynlig kan ha Covid-19, skal du i karantene.
Det betyr at:

 • Du skal holde deg hjemme, ikke gå på skole eller jobb, ikke ta offentlig transport og unngå besøk.
 • Du kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre.
 • Du kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek.
 • Barn kan omgås de andre i husstanden som normalt, men hold god avstand mellom voksne.
 • De du bor med er ikke i karantene.
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes.
 • Ved positiv test skal du over i hjemmeisolering.

Dersom du er i karantene kan du, etter avtale med din leder, jobbe fra hjemmekontor. Er du syk, har du rett på sykepenger.

Hjemmeisolering?

Isolasjon/isolering er strengere enn karantene. Dersom du har fått påvist at du har Covid-19 eller det er sannsynlig at du er smittet, så gjelder dette:

 • Hold deg hjemme.
 • Hold helt avstand til andre du bor sammen med. Hvis mulig, bruk eget rom og bad.
 • Vask overflater hyppig.
 • Du kan ikke gå i butikken, jobb, skole eller gå ut på tur. Be om hjelp til å handle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på helsetilstanden din.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.

Dersom du blir syk/er i isolasjon, gjelder vanlige regler for egenmelding og sykmelding fra lege. Kommuneoverlegen (via smittesporingsteamet) kan bestemme at du skal gå i karantene eller må i isolasjon. Men, du har også et selvstendig ansvar for selv å vurdere om du kan være smittet og for å følge smittevernrådene.