Gausdal kommune vil takke dere som tar imot gjester og kunder for den viktige innsatsen dere legger ned i arbeidet med å redusere smittefaren. Dette er et avgjørende bidrag for å holde smittetrykket så lavt som det er i vårt område for tiden.

Det er viktig at alle står sammen, og fortsetter det gode arbeidet, slik at vi unngår smitteutbrudd og nye innstramminger, slik vi ser i andre deler av landet.

Det aller viktigste dere bidrar med, er å ta ansvar i egen virksomhet:

  • Sørg for avstandsbegrensning i lokalet slik at kunder/gjester til enhver tid kan holde en meters avstand. I perioder med mye trafikk, vurder utendørs køsystem, evt. manuell dirigering.
  • Sørg for at kunder/gjester overholder 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand.
  • Registrer kundene på serveringssteder, både med navn, telefonnummer og tidspunkt for ankomst. Dette er spesielt viktig i en evt. smittesporing.
  • Sørg for lett tilgjengelig desinfeksjons (Antibac)-stasjoner i lokalet til enhver tid.
  • Oppfordre gjerne deres kunder/gjester om å bruke munnbind.

Oppfordre gjerne tilreisende om å sette seg inn i de nasjonale rådene for hvordan vi avvikler vinterferie i Norge i år. Det kan leses her: