Flatavegen 2 er et bofelleskap med heldøgntjenester til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus. Hovedmålgruppe er personer mellom 18 - 35 år, men vi har også brukere som er eldre. Per i dag er det 5 beboere på Flatavegen 2, i tillegg er det oppfølging med enkeltbrukere som bor i egen leilighet. Flatavegen 2 har vært under oppbygging og utvikling over lengre tid, og er en arbeidsplass med stor takhøyde og faglig engasjerte medarbeidere. 

Flatavegen 2 trenger nye, dyktige medarbeidere. Vi søker deg som er engasjer og tydelig - og som er opptatt av å bidra til og bedre hverdagen til mennesker med ulike psykiske utfordringer. Vi søker deg som er trygg i deg selv og evner å sette grenser og se løsninger i utfordrende situasjoner. Du må kunne jobbe systematisk, ha gode samarbeidsevner og evne å arbeide tett på andre. Erfaring med arbeid innen psykisk helse og rus er en fordel. 

Følgende stillinger er ledig: 

 • Helgestillinger med arbeid annenhver  eller tredjehver helg
 • Tilkallingsvikar 

På Flatavegen  arbeides det i tredelt turnus, med arbeid både dag, kveld og natt.  Stillingene inngår i et godt tverrfaglig miljø, med organisert teamarbeid og faste møtepunkter. 

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Målrettet miljøarbeid
 • Bistand til praktiske gjøremål 
 • Boveiledning 
 • Observasjoner og journalskriving 
 • Delta i faglig utviklingsarbeid ved bofelleskap 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • God fysisk form 
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert 
 • Pågangsmot
 • Gode faglige og etiske holdninger 
 • Evne til å jobbe selvstendig og i tett samarbeid med kollegaer
 • Evne til å jobbe målrettet
 • Førerkort klasse B

Vi tilbyr: 

 • Et bofelleskap i faglig utvikling 
 • Regelmessig faglig veiledning 
 • Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø 
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø 

Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad ved alle stillinger. 

Søknad:

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter osm følger av lov, tariffavtaler og reglementer. Gyldig politiattest må fremlegges ved tilsetting. 

Spørsmål om stillingene kan rettes til daglig ledere Hege Anita Ek, tlf.: 97165565 eller e-post: hege.anita.ek@gausdal.kommune.no 

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema som du finner her

Søknadsfrist: Fortløpende.