Heggelia er et kommunalt botilbud med 8 i leiligheter i et tun, en privat bolig tilknyttet Heggelia, samt at det gis tjenester til 1 person i eget hjem som ikke er tilknyttet Heggelia. Vi   holder til i Follebu, og har kort vei til offentlig transport, butikk, tur og aktivitetsmuligheter. De som bor i Heggelia er unge mennesker, med en ulik grad av behov for tilrettelegging for å mestre hverdagen sin. Funksjonsnivået er vidt forskjellig, arbeidsoppgavene vil derfor være varierte og individuelt tilpasset. Beboerne trenger døgnkontinuerlig tilsyn/veiledning i ulik grad.

Bjørkvin Bofelleskap ligger rett sør for Follebu sentrum. Bofellesskapet er døgnbemannet med våken nattevakt. Bjørkvin gir tjenester til 3 personer de bor alle i separate leiligheter i felles hus, samt at det ytes tjenester til mennesker i egne boliger. De som bor på Bjørkvin er eldre mennesker med relativt stort hjelpebehov, og de trenger ulik grad av tilrettelegging for å mestre hverdagen sin.

Flatland Bofellesskap ligger i Vestre Gausdal. Bofellesskapet er døgnbemannet, med våken nattevakt. Flatland består av 10 separate leiligheter, 4 i tilknytning til personalbasen, samt at det ytes tjenester til 2 personer i egne boliger. Tilsammen er det 12 personer som får tjenester fra Flatland. De som tilhører Flatland har ett alders og hjelpebehovsspenn som er stort. Noen trenger mye hjelp, andre trenger noe tilrettelegging for å mestre hverdagen.

Vi søker etter deg som vil være vikar hos oss:

 • Du må like å arbeide tverrfaglig og i team.
 • Du må evne å arbeide selvstendig.
 • Du må aktivt bidra til et positivt arbeidsmiljø.
 • Være kreativ og løsningsorientert.
 • Være strukturert og tålmodig.
 • Du er uredd og sporty.
 • Du har gjerne erfaring innen fagfeltet
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet miljøarbeid
 • Bistand til praktiske gjøremål
 • Bo-veiledning
 • Journalskriving
 • Delta i faglig utviklingsarbeid ved bofellesskapet
 • Pleie og omsorg

Vi kan tilby:

 • Lønn etter tariffavtale.
 • Utfordrende fagmiljø.
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Faglig veiledning og opplæring.
 • Digitale arbeidsverktøy.
Søknad
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Heggelia: Daglig leder, Anne Line Nygård tlf. 994 43 748
Flatland og Bjørkvin: Daglig leder, Hilde Th. Aasen, tlf. 970 12 785

Kopier av attester og vitnemål fremlegges ved intervju. Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Godkjent politiattest må fremlegges av den som får tilbud om stilling.

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema som du finner her

Søknadsfrist: løpende