Forslaget er utlagt på kommunens servicetorg og er tilgjengelig på kommunens nettside. Evt. uttalelser sendes skriftlig innen 14. oktober 2021 til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no  

 

Evt. spørsmål kan rettes til Harald Landheim tlf. 957 77 761 eller e-post: harald.landheim@gausdal.kommune.no

 

Skei sør - H31 - Tilleggsavtale.pdf