Gausdal kommune ønsker å stimulere til etablering av nye  bedrifter og utvikling av eksisterende. Kompetansetiltak og investeringer i tilknytning til dette prioriteres. Før du sender søknad anbefaler vi at du tar kontakt med Dag Høiholt - Vågsnes tlf. 90 91 06 44 eller epost: dag.hoiholt-vagsnes@gausdal.kommune.no for å drøfte prosjektet ditt. Ingen søknadsskjema - fortløpende saksbehandling.