Barne- ungdoms og familiedirektoratet utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018.  Ordningen skal blant annet bedre mulighetene for at flere barn og ungdom får delta på ferie- og fritidsaktiviteter.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

For ytterligere informasjon og søknad, se www.bufdir.no

Søknadsfrist 8.desember 2017

Kontaktperson:

Solvi.Bergset@gausdal.kommune.no

Tlf. 90769449