Hvordan søke?

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opprettet et nasjonalt søknadsskjema som organisasjonene skal bruke. Søknadene blir videresendt for behandling i kommunene.

Søknadsskjemaet finner du på www.lottstift.no/stromstotte. Frist for å søke gjennom det nasjonale søknadsskjemaet er 15. mars 2022 kl. 13.00.

Krav til organisasjoner som mottar tilskudd gjennom kommunene:

  • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.
  • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
  • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.
  • Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan også søke.
  • Alle søkere må kunne dokumentere utgifter til strøm eller fjernvarme.

Kommunale eller kommersielle virksomheter kan ikke få tilskudd. Det er ikke anledning til å få dekket økte strømutgifter i private hjem.

Se komplette retningslinjer for ordningen her. (PDF, 145 kB)

Ved spørsmål, ta kontakt med enhetsleder Edel Klaape-Aasdal epost:edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no

 

 

 SØK HER.jpg