For mer info om tilskuddet gå inn her.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Oppland fylkeskommune v/Tuva Eiklid på tlf. nr. 61 28 90 70 / 992 73 740 eller på e-post tuva.eiklid@oppland.org