Hvem kan søke?

Nasjonale, regionale og lokale lag, foreninger og organisasjoner som fremmer lokal tilrettelegging for fysisk aktivitet blant fysisk inaktive i befolkningen. Nasjonale og regionale aktørers rolle skal primært være å understøtte lokale aktører i deres arbeid med å fremme aktivitet blant inaktive i lokalmiljøet.

Den primære målgruppen er personer som har et lavt fysisk aktivitetsnivå eller som kan karakteriseres som fysisk inaktive. Det vil ikke være i tråd med formålet å støtte tiltak for grupper som allerede anses å ha et moderat eller høyt aktivitetsnivå. Tiltak knyttet til enkeltpersoner faller utenfor tilskuddsordningen.

Det er forsatt igjen 200 000 kroner til fordelingen og søknadene behandles fortløpende.

Ved spørsmål, ta kontakt med Tuva Eiklid, mail: Tuva.Eiklid@oppland.org, tlf: 61289070/99273740

Les mer om tilskuddsordningen.