RETNINGSLINER for ordninga:
  1. Målgruppe for ordninga er lag/foreninger som arbeider med å legge til rette for friluftsliv.
  2. Midlene skal gå til varige tiltak/investeringer for å gi et bedre friluftstilbud vedr. stier og løyper for sommer- og vinterbruk. Det kan ikke gis tilskudd til driftstiltak.
  3. Midlene skal primært brukes til rydding av traseer, tiltak på barmark for å bedre skiløyper, skilting, merking og andre informasjonstiltak.  Skiløyper, turstier og sykkelstier er innafor formålet.
  4.  Dersom søkeren har mottatt tilskudd tidligere som det ikke er sluttrapportert for, må det vedlegges statusrapport med framdriftsplan.
  5. Prioriterte områder er der kommunen gir tilskudd til oppkjøring av skiløyper. Områder i Gausdal Nordfjell som er dekka av egne avtaler faller utenfor denne ordninga.
  6. Kommunens disponible beløp til formålet er samla kr. 100.000.

Mer opplysninger: Jon Sylte tlf. 950 36 936 epost: jon.sylte@gausdal.kommune.no

Søknadsskjemaet finner du her (DOC) (PDF)