RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN
  1. Målgruppe for ordninga er lag/foreninger som arbeider med å legge til rette for friluftsliv.
  2. Midlene skal gå til varige tiltak/investeringer for å gi et bedre friluftstilbud vedr. stier og løyper for sommer- og vinterbruk. Det kan ikke gis tilskudd til driftstiltak.
  3. Midlene skal primært brukes til rydding av traseer, tiltak på barmark for å bedre skiløyper, skilting, merking og andre informasjonstiltak.  Skiløyper, turstier og sykkelstier er innafor formålet.
  4.  Prioriterte områder er der kommunen gir tilskudd til oppkjøring av skiløyper. Områder i Gausdal Nordfjell som er dekka av egne avtaler faller utenfor denne ordninga.
  5. Kommunens disponible beløp til formålet er samla kr. 100.000.

Mer opplysninger: Remi Rundsveen Eriksen tlf.: 992 52 311 epost: remi.rundsveen.eriksen@gausdal.kommune.no

Skjema finner du her.