For å kunne søke må mottaker være registrert i Frivillighetsregisteret, eller kommunal fritidsklubb/ungdomshus

Les mer om hvordan du søker her