Gausdal kommune ønsker å stimulere til sommerjobber for innenbygdsboende ungdom som er 16 og 17 år i løpet av 2017.
Kriterier for tilskuddet:

  • Omfatter ansatte ungdommer født i 2000 og 2001
  • Bedrifter, næringsdrivende og organisasjoner i Gausdal kommune som gir ungdom sommerjobb (i skoleferien) i minimum 2 uker kan søke
  • Tilskudd er på inntil kr. 6.000 pr. ungdom avgrenset av 50 prosent av de samlede personalkostnadene
  • Dokumentasjon på personalkostnader samt arbeidskontrakt ettersendes før utbetaling av tilskudd

Søknadsfrist 22. mai.

Søknadene innkommet etter fristen vil bli behandlet fortløpende innenfor totalramma som er satt til tiltaket.
Søknad sendes Gausdal kommune på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no med kopi til dhv@vekst.lillehammer.no
Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til Dag Høiholt-Vågsnes tlf. 909 10 644 eller dhv@vekst.lillehammer.no