Gausdal kommune ønsker å stimulere til sommerjobber for innenbygdsboende ungdom som er 16 og 17 år i løpet av 2018
Kriterier for tilskuddet:

  • Omfatter ansatte ungdommer født i 2001og 2002
  • Bedrifter, næringsdrivende og organisasjoner i Gausdal kommune som gir ungdom sommerjobb (i skoleferien) i minimum 2 uker kan søke
  • Tilskudd er på inntil kr. 6.000 pr. ungdom avgrenset av 50 prosent av de samlede personalkostnadene
  • Dokumentasjon på personalkostnader samt arbeidskontrakt ettersendes før utbetaling av tilskudd

Søknadsfrist 22. mai.  Det er løpende behandling av søknader kommet inn etter fristen. OBS: Tilskuddet for 2018 er nå ferdig fordelt (adm)

Søknadene innkommet etter fristen vil bli behandlet fortløpende innenfor totalramma som er satt til tiltaket.
Vi har nå tatt i bruk elektronisk søknadskjema, søknader sendt via mail eller papir blir sendt i retur. Spørsmål angående elektronisk skjema kan rettes til Kjellfrid Flækken, epost: kjellfrid.flakken@gausdal.kommune.no - tlf. 48043226

Lenke til søknadsskjema.