Gausdal kommune ønsker å stimulere til sommerjobber for innenbygdsboende ungdom som er 16 og 17 år i løpet av 2019.

Kriterier for tilskuddet:

  • Omfatter ansatte ungdommer født i 2002 og 2003
  • Bedrifter, næringsdrivende og organisasjoner i Gausdal kommune som gir ungdom sommerjobb (i skoleferien) i minimum 2 uker kan søke
  • Tilskudd er på inntil kr. 6.000 pr. ungdom avgrenset av 50 prosent av de samlede personalkostnadene
  • Dokumentasjon på personalkostnader samt arbeidskontrakt ettersendes før utbetaling av tilskudd
  • Deler av tilskuddet til sommerjobb for ungdom (begrenset oppad til kr. 50.000) øremerkes arbeid ved kommunens helseinstitusjoner som supplement til ordinær vemanning i juli måned, med formål om å skape hygge og aktivitet for beboerne. Om det ikke er tilstrekkelig interesse, inngår disse midlene i den generelle potten.
  • Det er ingen søknadsfrist, men løpende tildeling så lenge det er midler

    Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til Dag Høiholt-Vågsnes tlf. 909 10 644 eller dhv@vekst.lillehammer.no


Søknadene innkommet etter fristen vil bli behandlet fortløpende innenfor totalramma som er satt til tiltaket.
Vi har nå tatt i bruk elektronisk søknadskjema, søknader sendt via mail eller papir blir sendt i retur. Spørsmål angående elektronisk skjema kan rettes til Kjellfrid Flækken, epost: kjellfrid.flakken@gausdal.kommune.no - tlf. 48043226

Lenke til søknadsskjema.