Kriterier for tilskuddet:

  • Bedrifter, næringsdrivende og organisasjoner i Gausdal kommune som gir ungdom sommerjobb (i skoleferien) i minimum 2 uker kan søke
  • Omfatter ansatte ungdommer født i 2006 og 2007 (16- og 17-åringer)
  • Tilskuddet er på inntil kr. 10.000 pr. ungdom og avgrenset opptil 50 prosent av de samlede personalkostnadene
  • Dokumentasjon på personalkostnader (f.eks. kopi av lønnsslipper) samt arbeidskontrakt ettersendes før utbetaling av tilskudd
  • Deler av tilskuddet til sommerjobb for ungdom (begrenset oppad til kr. 50.000) er vedtatt øremerket arbeid ved kommunens helseinstitusjoner. Om det ikke er tilstrekkelig interesse, inngår disse midlene i den generelle potten.
  • Det er ingen søknadsfrist, men løpende tildeling så lenge det er midler

 

Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til Line Ramsvik, tlf. 97 13 23 83 eller line.ramsvik@lillehammer.kommune.no

Lenke til søknadsskjema